DMX512 คืออะไร?

25
ต.ค.
    2018-10-25 10:11:50   
    769
      zeuscorp
       DMX512 (Digital Multiplex) คือ สัญญาณสำหรับเครือข่ายที่มีการสื่อสารแบบดิจิตอล ที่มีไว้เพื่อควบคุมระบบไฟเวทีเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน สามารถใช้ DMX512 ควบคุมได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ไฟเวที  เอฟเฟ็กต์บนเวที  ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ไฟพาร์ ไฟบีม เครื่องสโมค(เครื่องสร้างควันบางประเภท) ไฟโมเฟ่  รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สัญญาณนี้ในการควบคุมการทำงาน
 
       DMX512 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมาธิการด้านวิศวกรรมของสถาบันเทคโนโลยีเธียเตอร์แห่งสหรัฐอเมริกา (USITT) ซึ่งเป็นมาตรฐาน DMX512 มีทั้งหมด 512 ช่องสัญญาณ และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา ล่าสุดคือ ปี พ. ศ. 2551 เป็นมาตรฐานปัจจุบันที่เรียกว่า "E1.11 - 2008, USITT DMX512-A" หรือ "DMX512-A"
 
       โครงสร้างเครือข่าย (Network topology)
       DMX512 ใช้ multi-drop bus กับ Nodes ซึ่งจะถูกหุ้มด้วย “daisy chain” โดยมี DMX512 เป็นตัวหลักของเครือข่ายในการควบคุมส่วนต่าง ๆ ภายในระบบ
       Terminator เป็นเชื่อมต่อเข้าหรือผ่าน ไปจนถึงสุดท้ายของวงจร ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อแบบ stand-alone ที่มีความต้านทาน 120 Ω ที่เชื่อมต่อผ่านสายคู่เคเบิล
       เครือข่าย DMX512 หรือ "DMX universe" จะมีตัวเชื่อมต่อ OUT แต่ละตัวเข้ามาในคอนโทรลเลอร์ DMX512 ทำให้สามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้ คอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กอาจมีขั้วต่อ OUT เดียว ทำให้สามารถควบคุมวงจรได้เพียงตัวเดียว ขณะที่  Operator Consoles  มีความสามารถในการควบคุมวงจรหลายแห่งได้โดยมีช่องต่อ OUT สำหรับแต่ละวงจร

 
โครงสร้างเครือข่าย (ที่มาภาพ: Wikipedia)
 
       การเชื่อมต่อ
       ในปี 1990 ระบุว่าในการเชื่อมต่อข้อมูลจะต้องใช้ขั้วต่อ XLR แบบ 5 ขา (XLR-5) กับช่องต่อตัวเมียที่ใช้กับพอร์ตส่งสัญญาณ (OUT) และขั้วต่อตัวผู้ที่รับพอร์ตไม่อนุญาตให้มีการใช้ขั้วต่อ XLR อื่น ๆ
       DMX512-A (ANSI E1.11-2008) กำหนดให้ใช้ปลั๊กแบบ 8 พิน (8P8C หรือ "RJ-45") สำหรับการติดตั้งซึ่งไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กและถอดปลั๊ก

 
ขั้วต่อตัวเมียและข้อต่อตัวผู้ (ที่มาภาพ: Wikipedia)

ANSI ได้กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  E1.11 - 2008 ข้อที่ 7 ไว้ดังนี้
       7.1.2 อนุญาตให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการเชื่อมต่อ (NCC DMX512-A)
       ในการใช้ขั้วต่ออื่นจะใช้ได้เฉพาะเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับขั้วต่อ XLR 5 ขา ได้ ในกรณีเช่นนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้
                1) ช่องเสียบสำรองต้องไม่ใช่ขั้วต่อ XLR ชนิดใด ๆ
                2) ช่องเสียบสำรองต้องไม่เป็นขั้วต่อแบบโมดูลาร์แบบ 8 ตำแหน่งของ IEC 60603-7 ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 7.3
       7.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแบบถาวรกับการเชื่อมต่อข้อมูลภายใน ต้องใช้ขั้วต่อ XLR 5 ขา ซึ่งต้องใช้ข้อกำหนด 7.1 และ 7.1.1  ต้องไม่เป็นขั้วต่อ XLR อื่น
 
XLR-5 pinout
       -  Signal Common
       -  Data 1- (Primary Data Link)
       -  Data 1+ (Primary Data Link)
       -  Data 2- (Optional Secondary Data Link)
       -  Data 2+ (Optional Secondary Data Link)
 
RJ-45 pinout
       -  Data 1+
       -  Data 1-
       -  Data 2+
       -  Not Assigned
       -  Not Assigned
       -  Data 2-
       -  Signal Common (0 V) for Data 1
       -  Signal Common (0 V) for Data 2
 
XLR-3 pinout (ตัวเชื่อมต่อนี้ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของ ANSI E1.11 – 2008)
       Data 1+ and - are often swapped over. The most commonly encountered pinout is given first.
Ground
       -  Data 1- or 1+ (Primary Data Link)
       -  Data 1+ or 1- (Primary Data Link)
 
       Color Kinetics มีเวอร์ชั่นเป็นของตัวเอง คือ RJ-45 ใช้เชื่อมต่อสำหรับ DMX ซึ่งมีขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2551 ในมาตรฐาน DMX512 โดย pinout เฉพาะสำหรับ Color Kinetics คือ
       -  Data 1-
       - Data 1+
       -  Shield
       -  Optional
       -  Optional
       -  Optional
       -  Optional
       -  Optional
 
       สรุปแล้ว DMX512-A ช่องเสียบต้องเป็นขั้วต่อ XLR 5 ขา และยังสามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้ขั้วต่อ XLR 3 ขา ที่ราคาถูกกว่า แต่ XLR 3 ขา มักใช้สำหรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนและคอนโซลผสมเสียง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ DMX512 กับไมโครโฟนและอุปกรณ์เสียงอื่น ๆ พลังงานที่มากกว่า 48 volt ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องคอนโซลอาจทำให้อุปกรณ์ DMX512 เสียหาย เนื่องจากพลังงานที่ปล่อยออกมามากเกินกำหนด ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ XLRs 5 ขาสำหรับสัญญาณ DMX512  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความสับสนกับขั้วต่อที่ใช้สำหรับสัญญาณเสียง

 
   
ตัวอย่างสินค้าของ zeus corp ที่ใช้สัญญาณ DMX512
 

บทความจาก:  Wikipedia
แปลบทความโดย:  zeus corp (ซูสคอร์ป) 
Facebook: https://www.facebook.com/par54/
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCO-4zd_8PDa-c8sANs0uiQw?view_as=subscrib

บทความล่าสุด

31
ม.ค.
 ติดตั้งและส่งสินค้าที่ร้าน "Indy Cafe"
Indy Cafe   16/01/2019 17/01/2019         16-17..
                                                                                                                                                                  
23
ม.ค.
ติดตั้งวางระบบไฟและส่งสินค้า ไฟย้อม และไฟเส้นสติป 12 หลุม ณ "โรงแรมดิเอมเมอรัลด์"
The Emerald Hotel   22.12.2560 13.01.2561       &nbs..
                                                                                                                                                                  
7
ธ.ค.
ติดตั้งไฟพาร์และไฟฟอลโล่ที่ "โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย"
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   23.09.2559      &nbs..
                                                                                                                                                                  
28
พ.ย.
ติดตั้งไฟพาร์ที่ "The Pimp Exclusive Club"
THE PIMP EXCLUSIVE CLUB   10.04.2560         ..
                                                                                                                                                                  
21
พ.ย.
ไฟพาร์54 RGBW กับ ไฟพาร์54 ฟูลคัลเลอร์ 3 อิน 1 แตกต่างกันอย่างไร
ไฟพาร์54 RGBW กับ ไฟพาร์54 ฟูลคัลเลอร์ 3 อิน 1 แตกต่างกันอย่างไร   ไฟพาร์54 RGBW ..
                                                                                                                                                                  
19
พ.ย.
ติดตั้งไฟพาร์ ไฟบีม และลำโพงที่ "มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)"
RATTANA BUNDIT UNIVERSITY (RBAC)   16.12.2559       &n..
                                                                                                                                                                  
14
พ.ย.
ไฟพาร์ทั่วไป VS ไฟพาร์กันน้ำ
ไฟพาร์ทั่วไป VS ไฟพาร์กันน้ำ        วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่..
                                                                                                                                                                  
12
พ.ย.
ติดตั้งไฟทั้งหมด และป้ายไฟจอ LED ที่ "Peterson Sukhumvit 26 the Piano Gallery"
PETERSON SUKHUMVIT 26   19.12.2557        &..
                                                                                                                                                                  
9
พ.ย.
ไฟเลเซอร์
       เลเซอร์ คือ ไฟที่ให้ลำแสงที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นลำขนาดเล็ก มีความ..
                                                                                                                                                                  
8
พ.ย.
ติดตั้งไฟงานวันสำคัญที่ "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร"
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   24.09.2558  5.12.2558   &nb..
                                                                                                                                                                  
7
พ.ย.
ทรัสและอุปกรณ์เสริม
ทรัสและอุปกรณ์เสริม              &..
                                                                                                                                                                  
5
พ.ย.
ติดตั้งไปเวทีที่ "International School Bangkok : ISB"
INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK   06.12.2560        &n..
                                                                                                                                                                  
31
ต.ค.
ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องสโมค(เครื่องสร้างควัน)
ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องสโมค(เครื่องสร้างควัน)        ถ้าจะพูดถึงสโ..
                                                                                                                                                                  
30
ต.ค.
ติดตั้งป้ายไฟ LED "บริษัท เซเว่นดั๊ก กรุ๊ป จำกัด"
บริษัท เซเว่นดั๊ก กรุ๊ป จำกัด   09.11.2560       &..
                                                                                                                                                                  
26
ต.ค.
จัดไฟเวทีงานประกวด " Miss Grace By Art 2016"
MISS GRACE BY ART 2016   30.04.2559         ค่ำ..
                                                                                                                                                                  
25
ต.ค.
DMX512 คืออะไร?
       DMX512 (Digital Multiplex) คือ สัญญาณสำหรับเครือข่ายที่มีการสื่..
                                                                                                                                                                  
22
ต.ค.
"ป้ายไฟ LED"
ป้ายไฟ LED        ป้ายไฟแอลอีดี คือ ป้ายไฟที่วงจรระบบไฟข้างในมีการต..
                                                                                                                                                                  
19
ต.ค.
หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode)
หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode)        แอลอีดี คือ สารกึ่งตัวนำไฟฟ้..
                                                                                                                                                                  
17
ต.ค.
จัดไฟงานแต่งงาน ที่ "Rama Gardens Hotel Bangkok"
RAMA GRADENS HOTEL BANGKOK   28.11.2558        ..
                                                                                                                                                                  
16
ต.ค.
งานติดตั้งไฟเวทีและฝ้าดาวที่ โรงแรม "The Gallery"
                        ..